Diverse arbeid (postere, grafikk til SoMe), 2016-2018

Art Director/grafisk designer
Studentersamfundet i Trondhjem


Foto, Miss Tati: Øystein Haara

© Henriette T. Osnes 2020 💗