Bokcover for 1984, 2019

Illustrasjonsprosjekt, KHiO
Blekk, digital


© Henriette T. Osnes 2020 💗