Logodesign for Lesekloden, 2019

Lesekloden.no er en nettside med undervisningsmateriell
til småskolen, som drives på frivillig basis av en lærer i Oslo.


© Henriette T. Osnes 2022 💗