Visuelle profiler, logodesign og illustrasjoner
for Nettbureaus tjenester, 2019 -

Nettbureau har vært jobben min ved siden av studiene
på KHiO siden mitt første år, hvor jeg har jobbet som
digital designer, illustratør og animatør.

Skjermbilder fra et utvalg tjenester.