BanantrĂ¥der og Axe Bodyspray, 2020

Diktsamling, illustrasjonsprosjekt KHiO
Tusj, digital tegning


© Henriette T. Osnes 2020 💗