Venterom: tomrom og flytende tidsgrøt
Avgangsprosjekt på Kunsthøgskolen i Oslo, 2021

Venterom er et rom fylt med veggmalerier, trykksaker,
animasjon og installasjoner som har blitt til gjennom undersøkelser
av ordet venting. Prosjektene synliggjør hvor mye av livet som
går med til å vente. De sier noe om variasjonen i de midlertidige
tomrommene, fraværet av mening, og ønsket om å fylle tiden med
mening. Når ventetiden er lang kan dagene begynne å flyte
sammen, og hodet kan føles grøtete.


© Henriette T. Osnes 2021 💗