Voksen gråsone, 2020

Redaksjonell illustrasjon til Sigrid Bonde Tusviks tekst i Altså Magasin
Digital tegning