F-uka, 2017

Illustrasjon til F-uka, Studentersamfundet
Tusj, digital


© Henriette T. Osnes 2020 💗